Minimons

Els Minimons permeten a l’infant donar forma i posar imatge a escenaris i contextos que imagina. És una manera de fer tangible allò que passa per la seva ment, allò que la seva imaginació crea.
Així, l’infant pot crear tot tipus de Mini Mons; granjes, selves, boscos,……..
El procés d’aprenentatge en l’infant va del concret a l’abstracte. Per això, donar-li la possibilitat de fer tangible i manipular un escenari és realment enriquidor.

Quan l’infant ha jugat, manipulat i repetit les suficients vegades, la seva ment abstreu i va arribant a conclusions. Es van produint explosions de coneixement. Per això la repetició espontània en la infantesa té una importància fonamental.

Opcions d'accessibilitat