Titelles

Amb les titelles ques us oferim, els infants podran crear personatges diversos i representar, amb ells, històries, moments, aventures o situacions diferents.

Opcions d'accessibilitat